Sư Tử có thể trở nên khá cứng đầu, bảo thủ

Cung Sư Tử làm nghề gì hợp nhất? Giải đáp chi tiết nhất nay

Sư Tử có thể trở nên khá cứng đầu, bảo thủ

Cung Sư Tử thường hợp với các cung Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã
Tuy thuộc cung Lửa nhưng Sư Tử là cung hoàng đạo khá thân thiện, hào phóng