Tuy thuộc cung Lửa nhưng Sư Tử là cung hoàng đạo khá thân thiện, hào phóng

Cung Sư Tử làm nghề gì hợp nhất? Giải đáp chi tiết nhất nay

Tuy thuộc cung Lửa nhưng Sư Tử là cung hoàng đạo khá thân thiện, hào phóng

Sư Tử có thể trở nên khá cứng đầu, bảo thủ
Sư Tử luôn tin tưởng vào bản thân và khả năng của chính mình