Cung Sư Tử thường hợp với các cung Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã

Cung Sư Tử làm nghề gì hợp nhất? Giải đáp chi tiết nhất nay

Cung Sư Tử thường hợp với các cung Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã

Cung Sư Tử có xu hướng tương khắc với Kim Ngưu, Thiên Yết và Bảo Bình
Sư Tử có thể trở nên khá cứng đầu, bảo thủ