công việc trợ lý

Người thuộc cung Ma Kết làm nghề gì hợp nhất?

Ma Kết có thể đảm nhiệm tốt công việc trợ lý

ma kết và nhân mã
công việc tổ chức sự kiện