công việc tổ chức sự kiện

Người thuộc cung Ma Kết làm nghề gì hợp nhất?

Khả năng sắp xếp và lập kế hoạch tốt giúp Ma Kết làm tốt công việc tổ chức sự kiện

công việc trợ lý