Sư Tử thường thích chia sẻ kiến thức của mình cho người khác

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Sư Tử thường thích chia sẻ kiến thức của mình cho người khác

Với tính cách thích khám phá, Nhân Mã sẽ phù hợp với lĩnh vực du lịch
Bạch Dương có thể thành công khi làm việc trong ngành nghiên cứu