Bạch Dương có thể thành công khi làm việc trong ngành nghiên cứu

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Bạch Dương có thể thành công khi làm việc trong ngành nghiên cứu

Sư Tử thường thích chia sẻ kiến thức của mình cho người khác
Bạch Dương có thể trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc