Bạch Dương có thể trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Bạch Dương có thể trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc

Bạch Dương có thể thành công khi làm việc trong ngành nghiên cứu
Trong tình yêu, Sư Tử là những người yêu hết mình và chung thủy