Trong tình yêu, Sư Tử là những người yêu hết mình và chung thủy

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Trong tình yêu, Sư Tử là những người yêu hết mình và chung thủy

Bạch Dương có thể trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc
Bạch Dương thường rất lãng mạn và nhiệt tình trong tình yêu