Bạch Dương thường rất lãng mạn và nhiệt tình trong tình yêu

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Bạch Dương thường rất lãng mạn và nhiệt tình trong tình yêu

Trong tình yêu, Sư Tử là những người yêu hết mình và chung thủy
Nhân Mã thường thích sự tự do và phiêu lưu