Nhân Mã thường thích sự tự do và phiêu lưu

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Nhân Mã thường thích sự tự do và phiêu lưu

Bạch Dương thường rất lãng mạn và nhiệt tình trong tình yêu
Cung Sư Tử (Leo) là cung hoàng đạo thứ năm trong vòng tròn hoàng đạo