Thiên Yết, Bảo Bình và Sư Tử thường không hòa hợp với Kim Ngưu

cung kim ngưu làm nghề gì

Thiên Yết, Bảo Bình và Sư Tử thường không hòa hợp với Kim Ngưu

Cung Kim Ngưu làm nghề gì?
Kim Ngưu có thể hòa hợp với Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải