Kim Ngưu có thể hòa hợp với Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải

cung kim ngưu làm nghề gì

Kim Ngưu có thể hòa hợp với Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải

Thiên Yết, Bảo Bình và Sư Tử thường không hòa hợp với Kim Ngưu
Quá cứng nhắc và bảo thủ là điểm yếu cần khắc phục của Kim Ngưu