Cung Kim Ngưu làm nghề gì?

cung kim ngưu làm nghề gì

Cung Kim Ngưu làm nghề gì?

Cung Kim Ngưu làm nghề gì? Nghiên cứu khoa học là lựa chọn phù hợp
Thiên Yết, Bảo Bình và Sư Tử thường không hòa hợp với Kim Ngưu