Quá cứng nhắc và bảo thủ là điểm yếu cần khắc phục của Kim Ngưu

cung kim ngưu làm nghề gì

Quá cứng nhắc và bảo thủ là điểm yếu cần khắc phục của Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể hòa hợp với Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải
Cẩn thận và thận trọng có thể vừa là ưu điểm và nhược điểm của Kim Ngưu