Cẩn thận và thận trọng có thể vừa là ưu điểm và nhược điểm của Kim Ngưu

cung kim ngưu làm nghề gì

Cẩn thận và thận trọng có thể vừa là ưu điểm và nhược điểm của Kim Ngưu

Quá cứng nhắc và bảo thủ là điểm yếu cần khắc phục của Kim Ngưu
Kim Ngưu nổi bật với tính cách là những người hòa đồng, thân thiện