trân trọng và thấu hiểu

cung khí

Tình yêu đối với Bảo Bình là sự trân trọng và thấu hiểu

tình yêu nhẹ nhàng và tinh tế
xử lý các mối quan hệ