tình yêu nhẹ nhàng và tinh tế

cung khí

Thiên Bình yêu thương một cách nhẹ nhàng và tinh tế

tình yêu nhẹ nhàng và tinh tế
trân trọng và thấu hiểu