Amazon, FC Graben Foto: Marcus Schlaf, 24.07.2014

Mô tả những công việc của một thủ kho
cong-viec-cua-thu-kho-5
cong-viec-cua-thu-kho-7