cong-viec-cua-thu-kho-5

Mô tả những công việc của một thủ kho
cong-viec-cua-thu-kho-4
Amazon, FC Graben 
Foto: Marcus Schlaf, 24.07.2014