Hãy liệt kê tất cả những ý tưởng Bucket list mà bạn nghĩ được

Hãy tận hưởng quá trình thực hiện Bucket list thay vì tập trung vào việc đạt mục tiêu

Hãy liệt kê tất cả những ý tưởng Bucket list mà bạn nghĩ được

Bạn nên sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục trong Bucket list
Bucket list có thể giúp tạo động lực và mục tiêu trong cuộc sống của bạn