Bucket list có thể giúp tạo động lực và mục tiêu trong cuộc sống của bạn

Hãy tận hưởng quá trình thực hiện Bucket list thay vì tập trung vào việc đạt mục tiêu

Bucket list có thể giúp tạo động lực và mục tiêu trong cuộc sống của bạn

Hãy liệt kê tất cả những ý tưởng Bucket list mà bạn nghĩ được
Dành thời gian brainstorming để xác định các việc trong Bucket list là gì dễ dàng hơn