Bing sử dụng Chat GPT phiên bản GPT-4 (nguồn ảnh: techjuice.pk)

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Bing sử dụng Chat GPT phiên bản GPT-4 (nguồn ảnh: techjuice.pk)

Bạn có thể cài và sử dụng Bing Chat trên Google Chrome (nguồn ảnh: theverge.com)
Bing Chat có thể giúp bạn trong nhiều mục đích khác nhau (nguồn ảnh: Bing)