Bing Chat có thể giúp bạn trong nhiều mục đích khác nhau (nguồn ảnh: Bing)

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Bing Chat có thể giúp bạn trong nhiều mục đích khác nhau (nguồn ảnh: Bing)

Bing sử dụng Chat GPT phiên bản GPT-4 (nguồn ảnh: techjuice.pk)
Bing Chat GPT là chatbot AI mới được phát triển bởi Microsoft (nguồn ảnh: CellPhoneS)