Bing Chat GPT là chatbot AI mới được phát triển bởi Microsoft (nguồn ảnh: CellPhoneS)

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Bing Chat GPT là chatbot AI mới được phát triển bởi Microsoft (nguồn ảnh: CellPhoneS)

Bing Chat có thể giúp bạn trong nhiều mục đích khác nhau (nguồn ảnh: Bing)
Nhấn vào biểu tượng Bing trên giao diện của Microsoft Edge để bắt đầu