Truy cập vào mục trò chuyện ngay sau khi đã đăng nhập để bắt đầu

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Truy cập vào mục trò chuyện ngay sau khi đã đăng nhập để bắt đầu

Nhấn vào biểu tượng Bing trên giao diện của Microsoft Edge để bắt đầu
Bước 2.2- Tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Microsoft theo hướng dẫn