Bước 2.2- Tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Microsoft theo hướng dẫn

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Bước 2.2- Tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Microsoft theo hướng dẫn

Truy cập vào mục trò chuyện ngay sau khi đã đăng nhập để bắt đầu
Bước 2.1 – truy cập cập vào Bing.com/new