Bước 2.1 – truy cập cập vào Bing.com/new

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Bước 2.1 – truy cập cập vào Bing.com/new

Bước 2.2- Tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Microsoft theo hướng dẫn