Giao tiếp là kỹ năng cần có ở một nhân viên telesale

cong-viec-telesale3

Giao tiếp là kỹ năng cần có ở một nhân viên telesale

Tổng kết báo cáo tiến độ công việc sau mỗi ngày làm việc
Lắng nghe và ghi chép lại thông tin trong quá trình gọi điện với khách hàng