Lắng nghe và ghi chép lại thông tin trong quá trình gọi điện với khách hàng

cong-viec-telesale3

Lắng nghe và ghi chép lại thông tin trong quá trình gọi điện với khách hàng

Giao tiếp là kỹ năng cần có ở một nhân viên telesale
Thu nhập của công việc telesale khá cao