Bạn cần có điểm tổng kết từ 7.0 trở lên để trở thành bác sĩ nội trú

Có nhiều cách để bạn có thể tìm kiếm việc làm ngành Y

Bạn cần có điểm tổng kết từ 7.0 trở lên để trở thành bác sĩ nội trú

Điều kiện của cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú phải đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y Tế
Các ngành Y dược thường sẽ có khối thi đầu vào là khối B