Các ngành Y dược thường sẽ có khối thi đầu vào là khối B

Có nhiều cách để bạn có thể tìm kiếm việc làm ngành Y

Các ngành Y dược thường sẽ có khối thi đầu vào là khối B

Bạn cần có điểm tổng kết từ 7.0 trở lên để trở thành bác sĩ nội trú
Nhiệm vụ chính của bác sĩ nội trú là tham gia hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh