Nhiệm vụ chính của bác sĩ nội trú là tham gia hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh

Có nhiều cách để bạn có thể tìm kiếm việc làm ngành Y

Nhiệm vụ chính của bác sĩ nội trú là tham gia hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh

Các ngành Y dược thường sẽ có khối thi đầu vào là khối B
Bạn cần hiểu bác sĩ nội trú là gì trước khi lựa chọn theo đuổi ngành này