Sử dụng font chữ dễ đọc khi tạo CV

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

Nên sử dụng font chữ dễ đọc khi tạo CV

Phóng đại năng lực của bản thân trong CV