Vị trí Marketing Intern thường được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng

Vị trí Marketing Intern thường được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng

Bạn có thể tham khảo các vị trí thực tập sinh IT nếu đang theo học ngành liên quan
Thực tập sinh Telesales là một vị trí phổ biến hiện nay