Thực tập sinh Telesales là một vị trí phổ biến hiện nay

Thực tập sinh Telesales là một vị trí phổ biến hiện nay

Vị trí Marketing Intern thường được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng