cv-template

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/10/top-10-verbs.jpeg
10 động từ tiếng Anh cho CV của bạn – topcv
f3fce7dab2c7e321edd2f5def78163db