thông dịch viên là gì

thông dịch viên là gì

Thông dịch viên là gì? Những yêu cầu để trở thành một thông dịch viên giỏi

Hiểu như thế nào là thông dịch viên?