Telegram có khả năng bảo mật tốt

Ứng dụng nhắn tin Telegram

Telegram nổi tiếng là có khả năng bảo mật thông tin cực kỳ mạnh mẽ

Telegram có rất nhiều người dùng
Tạo nhóm trò chuyện trên Telegram