Telegram có rất nhiều người dùng

Ứng dụng nhắn tin Telegram

Ứng dụng Telegram có số lượng người dùng rất lớn

Ứng dụng Telegram
Telegram có khả năng bảo mật tốt