Bảo mật thông tin cá nhân

Ứng dụng nhắn tin Telegram

Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ

Cảnh giác khi sử dụng Telegram
Cảnh giác lừa đảo trên Telegram