Lừa đảo trên Telegram

Ứng dụng nhắn tin Telegram

Rất nhiều kẻ xấu đang lợi dụng Telegram để thực hiện hành vi lừa đảo

Tạo nhóm trò chuyện trên Telegram
Cảnh giác khi sử dụng Telegram