Người có số chủ đạo 22/4 có thể làm kỹ sư chế tạo máy

Truyền thông - Marketing là công việc phù hợp với người có số 22/4

Người có số chủ đạo 22/4 có thể làm kỹ sư chế tạo máy

Công việc đào tạo rất phù hợp với người có số chủ đạo 22/4
Kỹ sư xây dựng là công việc phù hợp nếu bạn không biết số chủ đạo 22 làm nghề gì