Kỹ sư xây dựng là công việc phù hợp nếu bạn không biết số chủ đạo 22 làm nghề gì

Truyền thông - Marketing là công việc phù hợp với người có số 22/4

Kỹ sư xây dựng là công việc phù hợp nếu bạn không biết số chủ đạo 22 làm nghề gì

Người có số chủ đạo 22/4 có thể làm kỹ sư chế tạo máy
Người số 22/4 dễ bị cám dỗ bởi vật chất