Người số 11 có sự đồng cảm tốt

Với khả năng cảm nhận nghệ thuật tốt, người số 11 có thể làm thiết kế nội thất

Người số 11 có sự đồng cảm tốt

Người có số chủ đạo 11 dễ dàng bị sa vào tình trạng nghiện công việc
Số 11 thường có đặc điểm về trực giác, sự nhạy cảm