Số 11 thường có đặc điểm về trực giác, sự nhạy cảm

Với khả năng cảm nhận nghệ thuật tốt, người số 11 có thể làm thiết kế nội thất

Số 11 thường có đặc điểm về trực giác, sự nhạy cảm

Người số 11 có sự đồng cảm tốt
Người có số 11 thường có năng lượng tâm linh mạnh mẽ