Người số 10 có thể làm những công việc liên quan đến IT – phần mềm

Người số 10 có thể trở thành những chính trị gia xuất sắc

Người số 10 có thể làm những công việc liên quan đến IT – phần mềm

Người số 10 phù hợp với những công việc liên quan điều hành, lãnh đạo
Người số chủ đạo 10 thường mất bình tĩnh khi gặp khó khăn