Người số chủ đạo 10 thường mất bình tĩnh khi gặp khó khăn

Người số 10 có thể trở thành những chính trị gia xuất sắc

Người số chủ đạo 10 thường mất bình tĩnh khi gặp khó khăn

Người số 10 có thể làm những công việc liên quan đến IT – phần mềm
Dũng cảm, thích nghi tốt là những điểm mạnh của người số chủ đạo 10