Ngành phiên dịch viên nên thi khối nào?

phiên dịch viên học trường nào

Ngành phiên dịch viên nên thi khối nào?

Phiên dịch viên là ngành gì?
Điểm chuẩn trúng tuyển ngành  phiên dịch viên.