Phiên dịch viên là ngành gì?

phiên dịch viên học trường nào

Phiên dịch viên là ngành gì?

Smiling girl with headset studying online
phien-dich-vien-hoc-truong-nao.3